Privacyverklaring

Privacyverklaring Heuveltjesbosbad

Dit is de privacy verklaring van Stichting Heuveltjesbosbad, gevestigd te Balkbrug.

Stichting Heuveltjesbosbad is een maatschappelijke onderneming die zich richt op zwemvaardigheid en zwemveiligheid, sport, gezondheid en recreatie.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@heuveltjesbosbad.nl.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers  
Abonnement van het openlucht- zwembad Voornaam/ roepnaam Achternaam Geboortedatum Adres Emailadres Telefoonnummer Abonnement om in het seizoen te kunnen zwemmen   3 jaar na afloop van het betreffende seizoen. Het bestuur
Leskaart Voornaam/ roepnaam Achternaam Geboortedatum Adres Emailadres Telefoonnummer Het volgen van zwemlessen Uitdelen juiste diploma 3 jaar na afloop van het betreffende seizoen Het bestuur

Camerabeelden

In en rondom het hoofdgebouw zijn enkele camera’s opgehangen. Dit cameratoezicht dient voor de bescherming van onze eigendommen. Wij willen hierbij met klem benadrukken dat er geen camera’s hangen in toiletten en in douche- en kleedruimten.

De camerabeelden worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De richtlijn hiervoor is maximaal 2 maanden. Maar is er een incident vastgelegd, zoals diefstal of inbraak, dan worden de betreffende beelden bewaard tot dit incident is afgehandeld.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Stichting uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die de Stichting met u heeft, tenzij de Stichting wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Stichting raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacy verklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

De Stichting past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website: www.heuveltjesbosbad.nl zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. de Stichting raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Stichting wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Secretaris van de Stichting

E-mail:                         info.heuveltjsbosbad.nl

Telefoonnummer:          0523656473

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.